คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » อุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น » น้ำยาบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก

ผงซักฟอก

คุณสมบัติ

●กระเป๋าใส่ Vffs รวมกับถ้วยปริมาตรขนาดเส้นตรงหรือแบบผสมผสาน
●บรรจุภัณฑ์กว้างตั้งแต่ 30grm ถึง 5lb น้ำหนัก
●ลักษณะบรรจุต่างๆ ได้แก่ หมอนรองท้องด้านล่างแบนรัศมีตราประทับ 3 หรือ 4 ด้าน
● Fulil มีประสบการณ์บรรจุหีบห่อบรรจุอัตโนมัติเพื่อบรรจุกล่องบรรจุภัณฑ์
●การแก้ปัญหาแบบ Turn Key จากความร่วมมือในการออกแบบเค้าโครงโรงงานเพื่อจัดแพคเกจผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย